ludus

 1. KONKURS MINISTARSTVA KULTURE ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2023.

 2.  

 3. Obaveštavamo članove Udruženja da je Ministarstvo kulture objavilo konkurse za sufinansiranje programa i projekata u 2023. godini, za oblast stvaralaštva.

   

  Upućujemo vas na sajt Ministarstva kulture, deo koji se odnosi na konkurse u 2023, za sve oblasti stvaralaštva – link https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30link

  Za oblast POZORIŠTE link https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/63d8c6d202fb4

  Naši članovi i ove godine mogu posredstvom Udruženja, odnosno korišćenjem računa Udruženja konkurisati za sredstva za realizaciju svojih projekata.
  Konkurs za POZORIŠNU UMETNOST traje do 2.3.2023.
  U prilogu šaljemo Formular za pozorišnu umetnost, popunjen podacima o Udruženju.
  Napominjemo da se ovogodišnji Formular razlikuje od prošlogodišnjeg, molimo članove da ne koriste Formular od prošle godine!

  Molimo članove da Formular popunjavaju ćiriličnim pismom.

  Napominjemo da je Udruženje korisnik sredstava, a naši članovi su podnosioci projekta.

  Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije prethodno obratite Udruženju i konsultujete se sa našim računovodstvom u vezi obračuna neto – bruto iznosa i slično.

  Istovremeno, podsećamo sve naše aktivne članove da izmire eventualna dugovanja na ime članarine.

  Naši članovi istim projektima kojima konkurišu u Ministarstvu kulture, mogu konkurisati i na konkursu Sekretarijata za kulturu Grada Beograda koji je otvoren do 17.2.2023.

  Informaciju o konkursu Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i Formular sa podacima Udruženja prosledili smo našim članovima iz Beograda 20.1.2023.

  Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.

  Za Predsedništvo UDUS-a
  Nebojša Dugalić, predsednik