ludus


  1. POZORIŠNE NOVINE LUDUS  

  2. Prvi broj lista LUDUS izašao je septembra 1983. Uređivao ga je Dejan Đurović, koji mu je (a)ludirajući dao ime, dodavši "L" na skraćenicu UDUS (Udruženje dramskih umetnika Srbije). Ludus je tada bio u obliku biltena, podrazumevao je volonterski rad i deljen je besplatno. Nakon osam objavljenih brojeva, zbog nedostatka sredstava list se ugasio. Iz jednog od tih brojeva pamti se aforizam: "Homo homini ludus est".

  3. Pozorišne novine Ludus pokrenute su 1992. godine, prvi broj izašao je 5. novembra 1992. Po konceptu i karakteru i danas je jedinstven list kod nas i u regionu, i relevantno svedočanstvo i značajan izvor podataka o pozorišnoj umetnosti, ukupnom pozorišnom životu, dramskim umetnicima, pubici, pozorišnoj teoriji i pedagogiji, izdavaštvu… te značajan izvor za pručavanje naše pozorišne istorije.

   Osnovna tematika i misija novina je afirmacija pozorišne umetnosti, bolja informisanost i proširivanje komunikacija u kulturi. Ludus objavljuje pregled pozorišnih dešavanja u našoj zemlji, donosi brojne informacije relevantne za ovdašnji teatarski život i pozorišne stvaraoce, ne retko inovativne prikaze, stručne osvrte koji se bave teatrima u zemlji ali i inostranstvu. Stranice Ludusa prostor su za preispitivanja, kako pozorišnih, tako i šire kulturnih fenomena, umetničkih pravaca u oblasti dramskog i pozorišnog stvaralaštva, organizacionih, produkcionih teatarskih modela i drugih važnih pitanja koja se tiču drame i teatara. Ludus otvara i prostor za kreativnu umetničku polemiku. Verujemo da javnost prepoznaje serioznost i profesionalizam kao bitne elemente valjanog informisanja koje Ludus istrajno od osnivanja afirmiše.

   Jedan od osnivača Pozorišnih novina Ludus, Feliks Pašić bio je njegov glavni i odgovorni urednik od 1. do 67. broja (1992–99). Zatim je Redakcija uredila trobroj koji je usledio, a kao glavni i odgovorni urednik potpisan je Tihomir Stanić, predsednik Udruženja (1999). Od januara 2000. do 2006. list je uređivao Aleksandar Milosavljević, a potom Mirjana Ojdanić (2006-07), Tatjana Nježić (2008-12), Maša Stokić (2012-16) i ponovo Tatjana Nježić (od septembra 2016).

   Pozorišne novine Ludus namenjene su kulturnoj javnosti naše zemlje, pre svih, teatarskim stvaraocima, umetnicima i stručnjacima, ali i ljubiteljima dramske umetnosti i publici. Za list govore i pišu značajni pozorišni umetnici, naučnici i stručnjaci.

   List izlazi mesečno, a ponekad i kao specijalno izdanje (posebnim povodom, po potrebi na engleskom ili dvojezično). Elektronska forma lista pokrenuta je 2014. godine na www.udus-online.rs. Nažalost, poslednjih godina, zbog nedostatka sredstava javljaju se pauze i odstupanja od redovne dinamike izlaska novina.

   Od 2019. godine svi brojevi Ludusa su digitalizovani i dostupni čitaocima na sajtu Udruženja dramskih umetnika Srbije.


  4. slika