ludus

 1. Posebna priznanja Vlade RS za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi – javni poziv za predlaganje kandidata

   

  PENZIONISANIM ČLANOVIMA UDRUŽENJA
  Obaveštavamo naše penzionisane kolege da je Ministarstvo kulture Republike Srbije 10.11.2022. objavilo Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.
  U prilogu: Javni poziv Ministarstva kulture
  Stoga, Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) i Savez dramskih umetnika Vojvodine (SDUV) objavljuju zajednički poziv za kandidature u oblasti Pozorišne umetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), koje će zajednička komisija razmatrati i u propisanom roku odabrati najviše 3 prijave koje ispunjavaju uslove koje propisuje Ministarstvo.  
  Uslovi za prijavu kandidata i kandidatkinja propisani su Javnim pozivom Ministarstva kulture. Na Javni poziv mogu da se prijave samo lica sa statusom penzionera.
  Naše penzionisane kolege koje to žele, prijave šalju na elektronske adrese udus@udus.org.rs ILI sduv@orion.rs 
  Prijava treba da sadrži:

   1. * Opširnu profesionalnu biografiju
   2. * Spisak nagrada i priznanja
   3. * Dokaze o nagradama i priznanjima

  Javni poziv koji objavljuju UDUS i SDUV je otvoren do 27. novembra 2022. u 00 čas. Sve prijave pristigle nakon ovog roka neće se razmatrati.
  Nakon što komisija oba Udruženja odluči o izboru zajednička 3 (tri) kandidata, prijave će biti dalje prosleđene Ministarstvu kulture Republike Srbje u propisanom roku, do 9. decembra 2022.
  Vlada RS donosi konačnu odluku o dodeli priznanja. Priznanja će biti dodeljena i isplaćivana odabranim umetnicima/stručnjacima u vidu mesečnog novčanog primanja, u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u RS za mesec jul 2021. godine.
  Srdačan pozdrav svima,

  Za UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE
  Nebojša Dugalić, predsednik.s.r.

  ZA SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE
  Predrag Momčilović, predsednik, s.r.