ludus

DELATNOST

Udruženje dramskih umetnika Srbije je dobrovoljno, nevladino i neprofitno profesionalno udruženje koje okuplja dramske umetnike: glumce, reditelje, dramske pisce, dramaturge, kao i umetničke saradnike: organizatore scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti, odnosno pozorišne i radio producente, suflere, inspicijente, teatrologe i pozorišne kritičare.

Članovi Udruženja slobodno su udruženi radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti razvoja i unapređenja dramske umetnosti i stvaralaštva i ostvarenja i zaštite svojih profesionalnih interesa.

Udruženje dramskih umetnika Srbije danas okuplja blizu 1500 članova, a profesije članova UDUS-a reprezentuju većinu umetničkih, odn. stručnih profila u oblasti scenskog stvaralaštva. Osim brojnošću, Udruženje dramskih umetnika Srbije ponosi se i ugledom svojih članova – eminentnih dramskih umetnika, nosilaca brojnih strukovnih i društvenih priznanja i nagrada. Od osnivanja Udruženja do danas njegovoj afirmaciji doprineli su – svojom pripadnošću ili neposrednim ličnim angažovanjem u radu Udruženja – najznačajniji umetnici sa ovih prostora.

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

 1. - razvoj  i unapređenje dramskog stvaralaštva u Republici Srbiji
 2. - unapređenje i razvoj dramske umetnosti u duhu savremenih dostignuća u zemlji i inostranstvu
 3. - podsticanje izučavanja dramske umetnosti
 4. - pružanje pomoći pri zaštiti autorskih i drugih prava dramskih i pozorišnih stvaralaca
 5. - afirmacija članova Udruženja
 6. - ostvarivanje saradnje sa svim organizacijama na teritoriji Republike Srbije koje imaju za cilj afirmaciju dramskog stvaralaštva
 7. - ostvarivanje saradnje sa svim pozorištima, pozorišnim grupama, acocijacijamai institucijama pozorišne delatnosti
 8. - ostvarivanje saradnje sa srodnim umetničkim udruženjima, asocijacijama, institutima i organizacijama u inostranstvu
 9. - saradnja sa pozorištima i drugim profesionalnim institucijama i organizacijama radi rešavanja statusnih pitanja dramskih i pozorišnih stvaralaca
 10. - poslovi regulisanja penzijsko-invalidskog osiguranja i zdravstvene zaštite članova u skladu sa pozitivnim propisima
 11. - organizovanje, realizacija, produkcija i distribucija pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih vidova aktivnosti članova Udruženja
 12. - osnivanje i organizovanje posebnih fondova i sredstava za usavršavanje i stipendiranje svojih članova, kao i za pomoć ugroženim članovima
 13. - razvijanje privredno-poslovne aktivnosti u okviru registrovane delatnosti u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Udruženja
 14. - objavljivanje i promocija dela nastalih stvaralaštvom Udruženja i članstva
 15. - organizovanje zajedničke službe za obavljanje administrativno–finansijskih poslova Udruženja
 16. - izdavanje pozorišnih novina LUDUS (List Udruženja dramskih umetnika Srbije) i  publikacija o radu Udruženja i članstva
 17. - ostvarivanje saradnje sa ustanovama radija, televizije, filma  i drugim institucijama u kojima rade i sarađuju članovi Udruženja
 18. - staranje i briga o životnim uslovima penzionisanih dramskih umetnika
 19. - obezbeđivanje finansijskih sredstava neophodnih za rad Udruženja
 20. - ustanovljavanje i dodela nagrada i priznanja dramskim umetnicima
 21. - predlaganje članova Udruženja za istaknuta društvena i stručna priznanja i nagrade
 22. - iniciranje i aktivno učešće u predlaganju zakonskih rešenja vezanih za dramsko stvaralaštvo, status članova i drugo
 23. - obavljanje  poslova poverenih od strane Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva, a na osnovu Zakona o kulturi


Najviši organ upravljanja u UDUS-u je Skupština, koju čine svi članovi.
Izvršni organi koji upravljaju UDUS-om između skupštinskih zasedanja su Predsedništvo i Predsednik, koji predstavlja i zastupa UDUS. Za svoj rad Predsednik i Predsedništvo odgovorni su Skupštini UDUS-a.
Predsedništvo kao svoja radna tela imenuje stalne i povremene komisije.
Kontrolu rada i materijalno finansijskog poslovanja vrši Nadzorni odbor.
Poseban organ, Sud časti, deluje kada član postupa suprotno Kodeksu profesionalne etike članova UDUS-a i suprotno ciljevima i zadacima
UDUS-a.
Članovi UDUS-a mogu se organizovati preko ogranaka koji se formiraju na teritoriji jedne ili više opština u kojima deluju profesionalna pozorišta. Ogranci nemaju svojstvo pravnog lica.
Odnosi u UDUS-u uređeni su najvišim opštim aktom – Statutom i drugim aktima (Kodeksom profesionalne etike članova, pravilnicima o radu komisija, pravilnicima o dodeli nagrada itd).
Osnovno načelo rada svih organa UDUS-a je javnost rada.

Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u UDUS-u obavlja Stručna služba, koja ima pet radnika u stalnom radnom odnosu i stalne i povremene honorarne saradnike

 

pdf Statut UDUS-a.pdf

pdf Kodeks profesionalne etike članova UDUS-a.pdf

 


ISTORIJAT

Osnivanje Udruženja inicirano je u vreme Prvog svetskog rata, kada je grupa glumaca, prešavši Albaniju, 1919.godine, stvarala pozorište na Krfu i razmišljala o osnivanju Udruženja glumaca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Jugoslavije). Prva Skupština, na kojoj je Kralj Aleksandar I Karađorđević prihvatio da štiti i bude visoki pokrovitelj Udruženja, održana je 15. septembra 1919, a Udruženje glumaca bilo je prvo koje je tada, u Beogradu, okupilo sve glumce, ali i ostale scenske ljude, te operske pevače i baletske igrače. Za predsednika je izabran glumac Sava Todorović.

Sredstva za rad Udruženja obezbeđivana su od naplate članarine, kroz uloge i različite akcije, gostovanjem umetnika iz inostranstva, od poklona, kroz naplatu pozorišnog dinara od svake bioskopske ulaznice. Sredstva su ulagana u kupovinu placeva i zgrada, koje je Udruženje izdavalo. Do početka Drugog svetskog rata, Udruženje je steklo i raspolagalo značajnom imovinom: tri višespratne zgrade (Ivana Milutinovića 8, Džordža Vašingtona 48, Ćirila i Metodija 2) i nekoliko placeva u Beogradu, tri placa u Novom Vinodolu i Crikvenici, te vilu i plac u Vrnjačkoj Banji.

Predratno Udruženje ostvarivalo je niz značajnih aktivnosti. Održavalo je veze sa Internacionalnom unijom, ugovaralo za svoje članove saradnju sa inostranim kompanijama ili snimanje filmova, organizovalo gostovanja stranih umetnika, sakupljalo novac od dobrotvora, davalo pozajmice članovima i pomagalo im da ostvare pravo na povišicu ili bolju penziju, pomagalo bolesne članove i porodice preminulih članova, imalo umetničku berzu rada, artističku poslovnicu, bilo pokrovitelj proslava i glumačkih godišnjica, izdavalo staleški list, osnovalo udruženjsko Povlašćeno pozorište. Vremenom je Udruženje razradilo više službi preko kojih je delovalo: Centralnu upravu, Centralni penzioni fond, Umetničku berzu rada, Povlašćenu koncertnu i artističku poslovnicu, Bolesnički fond... Udruženje je bilo priznato, uvažavano i pomagano od strane članova, uglednih pojedinaca i društva (arhive beleže, između ostalog, pokroviteljstva Kralja Aleksandra I i kralja Petra I i odlikovanje ordenom Svetog Save III reda).

Krajem 1947. izvršena je likvidacija Udruženja glumaca Kraljevine Jugoslavije, a sva imovina popisana i predata Komitetu za kulturu i umetnost Vlade FNRJ. Pozorišne stvari i nameštaj su, potom, predati novoosnovanom Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a ostalo je dato Ministarstvu za nauku i kulturu. Kada je 1950. ponovo osnovano staleško udruženje (sada sa nazivom Udruženje dramskih umetnika Srbije) postalo je pravni naslednik predratnog udruženja i predata mu je imovina udruženja, ali su potom nekretnine pripale SIV Jugoslavije i tada počinju višedecenijski bezuspešni pokušaji da se imovina povrati.

Posleratno Udruženje dramskih umetnika Srbije mnoge svoje aktivnosti zasniva na tradiciji i vrednostima predratnog Udruženja. Po Pravilima ustanovljenim na Osnivačkoj skuštini (1950.) članovi su mogli biti samo glumci i reditelji, a u godinama koje su usledile pod okrilje Udruženja primljeni su i dramski pisci i dramaturzi, kao i umetnički saradnici – organizatori, inspicijenti i sufleri. U cilju razvoja i unapređenja dramske umetnosti, afirmacije članova, zaštite njihovih autorskih i drugih prava iz oblasti profesije kojom se bave, saradnje sa pozorištima i drugim organizacijama, institucijama, udruženjima, itd. Udruženje je razvilo niz aktivnosti. Od 1.7.1983. utvrđuje status samostalnog umetnika/umetničkog saradnika. Početkom 1985. Udruženje postaje Savez dramskih umetnika Srbije i dobija status društvene organizacije.

Jula 2010. godine je, u skladu sa Zakonom o udruženjima, izvršena preregistracija u Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS). U skladu sa Zakonom o kulturi, od 2011. ima status reprezentativnog udruženja u kulturi.

Prvi predsednik Udruženja bio je Sava Todorović (izabran na osnivačkoj Skupštini 1919), a potom su tu čast i dužnost imali Dragoljub P. Gošić (izabran 1925), zatim Boža Nikolić (izabran 1929), pa Jovan Gec (1940-1941).
U posleratnom periodu predsednici su bili:

 1. 1. Raša Plaović (1950-1952)

 2. 2. Joža Rutić (1952-1956)

 3. 3. Strahinja Petrović (1956-1959)

 4. 4. Mira Stupica (1959 - 1961)

 5. 5.Joža Rutić (1961-1963)

 6. 6.Branko Pleša (1963-1968)

 7. 7.Slavko Simić (1968-1973)

 8. 8.Milan Puzić (1973-1976)

 9. 9.Miodrag Radovanović (1976-1980)

 10. 10.Miroslav Bjelić (1980-1982)

 11. 11.Mira Banjac (1982-1984)

 12. 12.Predrag Manojlović (1984-1986)

 13. 13.Predrag Ejdus (1986-1990)

 14. 14.Dragan Nikolić (1990-1992)

 15. 15.Svetlana Bojković (1992-1996)

 16. 16.Svetislav Goncić (1996-1998)

 17. 17.Tihomir Stanić (1998-2000)

 18. 18.Danica Maksimović (2000-2002)

 19. 19.Branislav Milićević Kockica (2002-2004)

 20. 20.Sonja Jauković (2004-2006)

 21. 21.Milan Gutović (2006-2008)

 22. 22.Ljiljana Đurić (2008 - 2013)

 23. 23.Vojislav Brajović (od 2013)

   

  OSNOVNI PODACI

   

  Udruženje dramskih umetnika Srbije
  reprezentativno udruženje u kulturi
  11158 Beograd
  Studentski trg 13/VI

  Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522 
  e-maill: udus@udus.org.rs

  Matični broj: 07067283
  PIB: 100040788

  Tekući račun:
  200-2711270101033-28, Poštanska štedionica A.D. Beograd

  Devizni račun: 
  5000106-271127 (instrukcije za plaćanje tražiti mejlom ili telefonom)

  PREDSEDNIŠTVO

  Vojislav Brajović, predsednik
  Nebojša Ilić
  Goran Jevtić
  Jelena Kajgo
  Tatjana Mandić Rigonat
  Sunčica Milosavljević 
  Vesna Stanković
  Aneta Tomašević
  Saša Torlaković

  NADZORNI ODBOR

  Monika Romić 
  Igor Filipović 
  Milan Čučilović 
  Zamenik člana Nadzornog odbora: Đurđa Tešić

  SUD ČASTI

  Dimitrije Jovanović 
  Bojan Krivokapić 
  Sanja Krsmanović Tasić 
  Katarina Marković 
  Vesna Čipčić 
  Zamenice članova Suda časti: Dušanka Glid Stojanović i Hana Selimović

  KOMISIJA ZA STATUSNA PRAVA ČLANOVA 

  Katarina Gojković 
  Snežana Gnjidić
  Sunčica Milosavljević 
  Monika Romić 
  Igor Filipović

  KOMISIJA ZA NAGRADE - UMETNIČKO VEĆE

  Isidora Minić 
  Nela Mihailović 
  Nebojša Romčević 
  Boris Liješević 
  Goran Šušljik 

  REDAKCIJA LUDUS-a

  Tatjana Nježić, glavni i odgovorni urednik 
  Aleksandra Jakšić 
  Jelena Kajgo 
  Jelena Kovačević 
  Ivan Medenica 
  Aleksandar Milosavljević 
  Olivera Milošević 
  Vukica Strugar 

   


  KAKO POSTATI ČLAN UDUS-a


  1. Ko može biti član Udruženja dramskih umetnika Srbije?

   Članstvo u Udruženju dramskih umetnika Srbije čine redovni članovi i počasni članovi.

   Redovni član Udruženja može biti državljanin Republike Srbije koji profesionalno deluje na teritoriji Republike Srbije u oblasti dramske umetnosti, ako ispunjava sledeće uslove:

   1. 1. da je završio fakultet ili akademiju dramskih umetnosti
   2. 2. da ima neku drugu visoku, višu ili srednju stručnu spremu, a da se najmanje četiri godine kontinuirano profesionalno bavi dramskom umetnošću sa relevantnim umetničkim rezultatima.

   Udruženje obezbeđuje jednaka prava, obaveze i odgovornosti svih članova u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama donetim na Skupštini ili od strane izabranih organa.

  2. Počasni član Udruženja može biti lice, državljanin Republike Srbije i strani državljanin, koje je svojim radom, angažovanjem i ličnim autoritetom značajno doprinelo razvoju i afirmaciji pozorišne umetnosti i delatnosti uopšte. Lice predloženo za Počasnog člana mora uživati ugled kod članstva, u široj sredini i javnosti. Proglašenje Počasnog člana vrši Skupština Udruženja, na obrazloženi predlog Predsedništva, koje je dužno da uz predlog podnese i informaciju da li predloženi kandidat prihvata počasno članstvo.
   Počasnom članu uručuje se utvrđena odgovarajuća Povelja.
   Počasni član ima sva prava, osim aktivnog i pasivnog prava glasa.

  3. Kakva je procedura za prijem u članstvo?

  4. Lice koje smatra da ispunjava  uslove za prijem u članstvo i koje želi da postane redovni član Udruženja treba da podnese pristupnicu za prijem u članstvo, kao i dokaze o ispunjenju uslova za prijem u članstvo. Sve potrebne informacije i formulari mogu se dobiti od Stručne službe Udruženja dramskih umetnika Srbije.

  5. Odluku o prijemu u članstvo Udruženja donosi Komisija za statusna prava članova.
   Počasnim članom Udruženja može postati dramski umetnik po pozivu Predsedništva Udruženja u skladu sa odredbama Statuta.

  6. Koja su prava i dužnosti članova Udruženja?

  7. Prava i dužnosti  članova Udruženja su:

   1. 1. da se profesionalno bavi dramskom umetnošću poštujući Kodeks profesionalne etike članova Udruženja

   2. 2. 3da se pridržava Statuta i drugih opštih akata Udruženja

   3. 3. da bira, da bude biran i da neposredno učestvuje u radu organa Udruženja

   4. 4. da izvršava odluke organa Udruženja

   5. 5. da se bavi aktivnostima koje organizuje Udruženje

   6. 6. da predlaže pokretanje novih vidova aktivnosti i unapređivanje kvaliteta i sadržine rada u Udruženju

   7. 7. da ukazuje na probleme koji se tiču profesionalnog rada članova i zahteva uključivanje Udruženja u njihovo rešavanje

   8. 8. da učestvuje u organizovanju i izvođenju pozorišnih predstava, javnih nastupa i drugih manifestacija Udruženja

   9. 9. da u saradnji sa Udruženjem realizuje samostalne umetničke projekte

   10. 10. da koristi pomoć Fonda solidarnosti dramskih umetnika, u skladu sa Pravilnikom i mogućnostima Fonda

   11. 11. da svojim ponašanjem i profesionalnim radom u Udruženju i van njega doprinosi afirmaciji dramskog stvaralaštva

   12. 12. da redovno obaveštava Udruženje o svom profesionalnom radu i promenama u ličnim podacima

   13. 13 da redovno izmiruje obaveze članarine

  8. Kada nastupa prestanak članstva?

  9. Članstvo u Udruženju  prestaje:

   1. 1. istupanjem člana - pisanom izjavom da više ne želi da bude član Udruženja

   2. 2. isključenjem iz članstva odlukom nadležnih organa Udruženja

   3. 3. neplaćanjem članarine 12 meseci uzastopno

   4. 4. smrću člana

  10. Član UDUS-a kome je prestalo članstvo istupanjem, isključenjem ili zbog neplaćanja članarine dužan je da bez odlaganja vrati člansku kartu Udruženja.