ЗА ЧЛАНОВЕ

ЛУДУС - ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ                                      

/
Феликс Пашић
први уредник ЛУДУС-а
/

Први број Позоришних
новина ЛУДУС из 1992.г

Позоришне новине Лудус  покренуте су 1992.године. Од првог броја који је из штампе изашао 5.XI 1992. године уређивао их је до краја 1999.године, Феликс Пашић, један од оснивача новина. Потом Лудус уређују Александар Милосављевић (2000-2006), Мирјана Ојданић (2006-2007), Татјана Њежић (2008-2012),  Маша Стокић (2012-2016) и Татјана Њежић (од септембра 2016). 
Чланови садашње Редакције су Александра Јакшић, Јелена Кајго, Јелена Ковачевић, Татјана Мандић Ригонат, Иван Меденица, Александар Милосављевић, Оливера Милошевић и Вукица Стругар. 
Уверени смо да је издавање Лудуса значајно не само са становишта тачног, правовременог и објективног информисања, већ да у контексту овог транзиционог времена има и конкретан културолошки значај. По свом концепту, и даље је јединствен лист на овим просторима, поуздан и релевантан сведок позоришног, и не само позоришног, живота у нас. Основна тематика и мисија новина је афирмација позоришне уметности, боља информисаност и проширивање комуникација у култури. Лудус објављује целовит преглед позоришних дешавања у нашој земљи, доноси бројне информације релевантне за овдашњи театарски живот и позоришне ствараоце, не ретко иновативне приказе, стручне осврте који се баве театрима у земљи али и иностранству. Странице Лудуса простор су за преиспитивања, како позоришних, тако и шире културних феномена, уметничких праваца у области драмског и позоришног стваралаштва, организационих, продукционих театарских модела и других важних питања која се тичу драме и театара. Лудус отвара и простор за креативну уметничку полемику.
Верујемо да јавност препознаје сериозност и професионализам као битне елементе ваљаног информисања које Лудус истрајно од оснивања афирмише. Отуда је још значајнија мисија коју Лудус чини особеном новином, посебно у временима свеопште комерцијализације у којима ова новина даје свој допринос очувању и оних вредности које овдашња култура треба да заштити од диктата тржишта.

Од октобра 2014. Лудус излази и у електронској форми на www.ludus-online.rs