ЗА ЧЛАНОВЕ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ                                   


Академијe лепих уметости, Београд

  www.fsu.edu.rs/ 

Академија уметности, Београд

  www.akademijaumetnosti.edu.rs

Академија уметости, Нови Сад

  www.akademija.uns.ac.rs

Београдско драмско позориште
Београд, Милешевска 64 а

 

www.bdp.rs

Београдски летњи фестивал:

 

www.belef.org

BITEF театар
Београд, Теразије 29/III

  www.bitef.rs

BITEF (Београдски интернационални театарски фестивал):

  www.bitef.rs

Глумачке свечаности “Миливоје Живановић”, Пожаревац:

  www.czkpo.rs/milivoje.html

ДАДОВ
Београд, Ђуре Салаја 6

  www.dadov.rs

ДАХ Театар - Центар за позоришна истраживања
Београд, Марулићева 8

  www.dahteatarcentar.com

Дечје позориште - Gyermekszinhaz
Суботица, Лењинов трг 12а

  www.suteatarzadecu.rs/sr/istorijat/index.html

Дечији позориштни фестивал “Позориште звездариште”
Београд

  www.zvezdariste.org

Завод за проучавање културног развитка

  www.zaprokul.org.rs

Звездара театар
Београд, Милана Ракића 38

  www.zvezdarateatar.rs

Интернационални фестивал алтернативног и новог театра, Нови Сад

 

http://infant.eunet.rs

Југословенско драмско позориште
Београд, Краља Милана 50

  www.jdp.rs

Књажевско - српски театар
Крагујевац, Данчићева 3

  www.joakimvujic.com

Крушевачко позориште
Крушевац, Мирка Томића 26

  www.krusevackopozoriste.com

Мало позориште "Душко Радовић"
Београд, Гоце Делчева 1

  www.malopozoriste.co.rs

Међународни фестивал позоришта за децу, Београд

 

www.tibafestival.com

Међународни фестивал позоришта за децу, Суботица

 

www.lutfestsubotica.net

Међународни позоришни фестивал „Славија“, Београд

 

www.pozoriste-slavija.co.rs

Министарство културе, информисања и информационог друштва

  www.kultura.gov.rs

Модерна гаража
Београд, Мајке Јевросиме 30

  www.automuseumbgd.com/index_more.html

Музеј позоришне уметности Србије

  www.mpus.org.rs

Народно позориште - Београд
Београд, Француска 3

  www.narodnopozoriste.co.rs

Народно позориште - Кикинда
Кикинда, Трг српских добровољаца 28

  www.pozoristekikinda.rs

Народно позориште - Лесковац
Лесковац, Косте Стаменковића 22

  www.npl.org.rs

Народно позориште - Narodno kazalište - Népsínház
Суботица, Иве Војновића 2

  www.suteatar.org

Народно позориште - Ниш
Ниш, Синђелићева б.б.

  www.narodnopozoristenis.rs

Народно позориште - Пирот
Пирот, Бранка Радићевића 1

  www.narodnopozoristepirot.rs

Народно позориште - Приштина / Српска драма
Лепосавић, Дом културе

  www.pristina.theater

Народно позориште - Сомбор
Сомбор, Косте Трифковића 2

  www.npozoristeso.co.rs/

Народно позориште "Стерија"
Вршац, Светосавски трг 6

  www.npsterija.rs

Народно позориште "Тоша Јовановић"
Зрењанин, Трг слободе 7

  www.tosajovanovic.org.rs

Народно позориште - Ужице
Ужице, Трг партизана 2

  www.teatar.rs

Новосадско позориште- Ujvideki szinhaz
Нови Сад, Јована Суботића 5

  www.uvszinhaz.co.rs

Нушићеви дани , Смедерево

 

www.sdkultura.org.rs/nusic00.htm

Oпера и театар Мадленианум
Земун, Главна 32

  www.madlenianum.rs

Позориште Атеље 212
Београд, Светогорска 21

  www.atelje212.rs

Позориште "Бора Станковић"
Врање, Народног хероја 1

  www.pozoriste-vranje.org.rs

Позориште "Бошко Буха"
Београд, Трг Републике 3

  www.buha-theater.com

Позориште"Kosztolányi Dezső"
Суботица, Харамбашићева 4

  www.kosztolanyi.org

Позориште лутака - Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 7

  www.nispuppets.org.rs

Позориште лутака "Пинокио"
Земун, Карађорђева 9

  www.pinokio.rs

Позориште младих
Нови Сад, Игњата Павласа 8

  www.pozoristemladih.co.rs

Позоришни музеј Војводине
Нови Сад, Краља Александра 25

  www.pmv.org.rs

Позориштанце ПУЖ
Београд, Божидара Аџије 21

  www.pozoristancepuz.com

Пулс театар
Лазаревац, Хиландарска 2

  www.pulsteatar.org.rs

Позориште "Slavija"
Beograd, Svetog Save 16-18

  www.pozoriste-slavija.co.rs

Позориште на Теразијама
Београд, Теразије 29

  www.pozoristeterazije.com

Позориште "Зоран Радмиловић"
Зајечар, Тимочке буне 16

  www.zoranradmilovic.org.rs

Позоришни фестивал „Дани комедије“, Јагодина

 

www.danikomedije.autentik.net

Српско народно позориште
Нови Сад, Позоришни трг 1

  www.snp.org.rs

Скупштина града Београда – Секретаријат за културу

  www.beograd.rs

Стеријино позорје, Нови Сад

 

www.pozorje.org.rs

Сусерети професионалних позоришта лутака Србије, Ниш

 

www.nispuppets.org.rs

Факултет драмских уметности, Београд

  www.fdu.edu.rs

Фестивал позоришта за децу “Фестић”, Београд

 

www.festic.com

Центар за културну деконтаминацију
Београд, Бирчанинова 21

  www.czkd.org

Шабачко позориште
Шабац, Карађорђева 22

  www.sabackopozoriste.org