ЗА ЧЛАНОВЕ

ПОДАЦИ О УДРУЖЕЊУ                                      

Удружење драмских уметника Србије
репрезентативно удружење у култури
11158 Београд
Студентски трг 13/VI
Тел: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522
мејл: udus@udus.org.rs
Матични број: 07067283
ПИБ: 100040788
Текући рачун:
200-2711270101033-28, Поштанска штедионица A. Д. Београд

Девизни рачун:
5000106-271127 (инструкције за плаћање тражити мејлом или телефоном
)

ПРЕДСЕДНИШТВО

НАДЗОРНИ ОДБОР

Војислав Брајовић, председник
Небојша Илић
Горан Јевтић
Јелена Кајго
Татјана Мандић Ригонат
Сунчица Милосављевић
Весна Станковић
Анета Томашевић
Саша Торлаковић

Моника Ромић
Игор Филиповић
Милан Чучиловић
Заменик члана Надзорног одбора: Ђурђа Тешић

/ СУД ЧАСТИ

/ КОМИСИЈА ЗА СТАТУСНА ПРАВА ЧЛАНОВА

Димитрије Јовановић
Бојан Кривокапић
Сања Крсмановић Тасић
Катарина Марковић
Весна Чипчић
Заменице чланова Суда части: Душанка Глид Стојановић и Хана Селимовић

Катарина Гојковић
Снежана Гњидић
Сунчица Милосављевић 
Моника Ромић 
Игор Филиповић

/ КОМИСИЈА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

/ КОМИСИЈА ЗА СЦЕНСКО-МУЗИЧКУ ДЕЛАТНОСТ

 

 

/ КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ-УМЕТНИЧКО ВЕЋЕ

/ РЕДАКЦИЈА ЛУДУСА

Исидора Минић
Нела Михаиловић
Небојша Ромчевић
Борис Лијешевић
Горан Шушљик

Татјана Њежић, главни и одговорни уредник
Александра Јакшић
Јелена Кајго
Јелена Ковачевић
Татјана Мандић Ригонат
Иван Меденица
Александар Милосављевић
Оливера Милошевић
Вукица Стругар