ludus


LUDUS
Pozorišne novine

YU ISSN 0354-3137
COBISS.SR-ID 54398983

Izdaje
Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS)
11158 Beograd, Studentski trg 13/VI

Telefoni: +381 (0) 11/ 2631 464, 2631 592, 2631 522
e-mail: udus@udus.org.rs

Predsednik UDUS-a
Vojislav Brajović

Glavni i odgovorni urednik
Tatjana Nježić

Redakcija
Aleksandra Jakšić
Jelena Kajgo
Jelena Kovačević
Ivan Medenica
Aleksandar Milosavljević
Olivera Milošević
Vukica Strugar

Lektura
Aleksandra Jakšić

Sekretar redakcije
Radmila Sandić
radmila.sandic@udus.org.rs