ZA ČLANOVE

 

 

 

 

SADRŽAJ

APEL I AKCIJE UDUS-a

Predsedništvo Udruženja dramskih umetnika Srbije donelo je odluku da iznos od 50.000 dinara /sredstava Fonda solidarnosti i članarine/ uputi za pomoć ugroženima u poplavama, kao i za sanaciju štete.
Udruženje je, takođe, u saradnji sa knjižarnicom u Etnografskom muzeju, ponudilo na prodaju svoja izdanja, a tako ostvaren prihod biće upućen ugroženima.

Predsedništvo upućuje poziv svojim članovima da iskažu humanost, solidarnost i veliko srce i pomognu robnom ili novčanom donacijom.

Ugroženima je neophodna pomoć u flaširanoj vodi, konzervisanoj hrani, mleku u prahu, sredstvima za dezinfekciju i ličnu higijenu, ćebadima, opremi za bebe, pelenama, igračkama ... i može se odneti u prostorije Crvenog krsta na opštini stanovanja.

Sredstva se mogu uplaćivati na račun Vlade Republike Srbije broj 840-3546721-89, svrha uplate otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplava.

Pomoć je moguće uputiti i putem SMS na broj 1003 za sve tri mreže mobilnih operatera. Cena poruke je 100 dinara.

Suocena sa tragedijom, profesionalna pozorišta sa teritorije  Republike otkazala su predstave i manifestacije i otvorila svoja vrata za prikupljanje pomoći.

U narednim danima dobro će doći pomoć umetnika, glumaca, animatora, trupa koje rade sa decom i za decu. Naše kolege /Miloš Milić, samostalni dramski umetnik, pozorišta Boško Buha, Duško Radović, Puž i Pinokio .../ su proteklih dana već obišle decu u prihvatnim centrima i u hotelu Slavija. 

Pozivamo kolege da se organizuju i u dogovoru sa nadležnima odu u pohode prihvatnim centrima i svoje znanje i umeće stave u službu dece. Verujemo da ćemo tako pomoći da sve ovo što se desilo za njih bude manje  traumatično.

Udruženje će nastojati da i u narednom periodu izdvoji dodatna sredstva i uputi ih nastradalom stanovništvu.

Drage kolege, uključimo se zajedno u akciju pružanja pomoći ugroženima! 

Za Predsedništvo UDUS-a
VOJISLAV BRAJOVIĆ, predsednik

/BITI ČLAN UDRUŽENJA DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE?     Opširnije....

Poslednjih godina često se čuju pitanja: čemu i kome UDUS uopšte služi, na koji način povezuje i pospešuje profesiju, šta pruža članstvu? Smisao esnafskog udruženja nekako je izbledeo, umesto da ojača, a dramski umetnici različitih struka počeli su da se samoorganizuju, pokušavajući da se snadju u tranzicionim uslovima.
Važno je, zato, da se podsetimo osnovnih principa na kojima je, pre više od devedeset godina, nastala potreba za udruživanjem dramskih umetnika:

/TIKER                                                                                   Opširnije....

Rubrika Tiker nastaje od vesti koje saradnici Ludusa prikupljaju i šalju. Ona je baza podataka za elektronsko izdanje on-line Ludusa koje se nalazi na web adresi UDUS-a, a biće ažurirana jedanput nedeljno. Ludus, takodje, možete naći i na Facebook-u, gde možete postavljati komentare, predloge za teme koje bi trebalo pokrenuti. Kratke tekstove (do 1500 karaktera sa razmacima) i fotografije možete slati mail-om na adresu ludus@udus.org.rs sa naznakom „za Tiker“